Vill du använda www.sm2011.schack.se till din organistion?
Kontakta kansliet@schack.se eller 011-107420